Privacy

Deze website en uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen B.V., gevestigd te Haarlem (hierna: “Okhuysen”) eigenaar is. 
Okhuysen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Okhuysen publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid.

Pagina's opvragen

Welke informatie Okhuysen van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Bij uw bezoek aan de Okhuysen -website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers en de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van persoonsgegevens op de Okhuysen website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd.

Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet.

Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Okhuysen verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat, en kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van Okhuysen. Okhuysen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is het bestand met uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Okhuysen is de houder van het bestand. De desbetreffende aanmeldingsformulieren kunnen ingezien worden via www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp.

Dit bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Persoonsgegevens die aan Okhuysen worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen, of indien u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens zijn opgenomen in ons bestand, kunt u dit aangeven via vineus@okhuysen.nl.

Cookies

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies.
Een cookie is een klein configuratiebestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen.

Koppelingen naar websites die niet van Okhuysen zijn

De Okhuysen – website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Okhuysen. Okhuysen heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Okhuysen. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken.

De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Okhuysen. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Okhuysen. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.